DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING GENDERDYSFORIE


DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING GENDERDYSFORIE


CURSUSAANBOD

Deskundigheidsbevordering in teams en GGZ-instellingen, geaccrediteerde module Genderdysforie bij RINO Groep & RINO Zuid, Incompany trainingen op maat.

SUPERVISIE

Binnen Praktijk Buitengewoon bied ik zowel supervisie als intercollegiale intervisiesessies aan (live en online).

VERKLARINGEN

Praktijk Buitengewoon doet deskundigheidsbeoordelingen bij mensen die hun geslacht willen wijzigen in de Basisregistratie Personen.

LEZINGEN

Ik geef ook lezingen over Genderdiversiteit op symposia of bij intervisiebijeenkomsten. Hierbij stem ik de inhoud uiteraard af op het publiek. Zo heb ik lezingen gegeven aan kinderartsen, maatschappelijk werkers, IHT teams, autisme teams, klinische en ambulante GGZ afdelingen.

ANOUK BALLEUR


Anouk Balleur-van Rijn

Ik ben Anouk Balleur, klinisch psycholoog, en ik werk ruim 20 jaar met veel plezier met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met genderdysforie. De grote diversiteit in de doelgroep en de gezamenlijke ontdekkingstocht naar wat hen goed kan helpen bij hun zoektocht zijn enkele aspecten die me blijven boeien. De eerste 16 jaar werkte ik bij het genderteam van het Amsterdam UMC en in 2016 heb ik de overstap gemaakt naar de GGZ. Mijn kennis van en passie voor deze doelgroep zet ik graag in om meer behandelaren op te leiden om goede zorg te bieden aan mensen op hun genderzoektocht.

AGENDA


Man, vrouw of anders?

Over genderdiversiteit en genderdysforie bij adolescenten

13 november 2023
RINO Groep
www.rinogroep.nl

Als hulpverlener in de ggz krijg je steeds vaker te maken met jongeren die vragen hebben over hun genderidentiteit. Veel hulpverleners blijken zich onzeker te voelen over hoe om te gaan met genderdysforie bij cliënten. In deze cursus krijg je handvatten om de psychologische zorg voor deze groep vorm te geven. Je leert meer over gendervariatie, het verschil met genderdysforie volgens de DSM-5, aandachtspunten in de diagnostische fase en de psychologische en somatische behandelmogelijkheden.

www.rinogroep.nl

Genderdysforie

Een introductie

9 oktober 2023
RINO Zuid
www.rinozuid.nl

De module genderdysforie is een introductie in diagnostiek en behandeling van cliënten met genderdysforie. Je krijgt meer kennis over genderdiversiteit, Genderdysforie (zoals geclassificeerd in de DSM-5) en seksuele diversiteit. Er worden oefeningen gedaan die de gender sensitiviteit van jezelf vergroten.

www.rinozuid.nl

Man, vrouw of anders?

Over genderdiversiteit en genderdysforie bij adolescenten

27 mei 2024
RINO Groep
www.rinogroep.nl

Als hulpverlener in de ggz krijg je steeds vaker te maken met jongeren die vragen hebben over hun genderidentiteit. Veel hulpverleners blijken zich onzeker te voelen over hoe om te gaan met genderdysforie bij cliënten. In deze cursus krijg je handvatten om de psychologische zorg voor deze groep vorm te geven. Je leert meer over gendervariatie, het verschil met genderdysforie volgens de DSM-5, aandachtspunten in de diagnostische fase en de psychologische en somatische behandelmogelijkheden.

www.rinogroep.nl

CURSUSAANBOD


INCOMPANY

Binnen GGZ-instellingen geef ik op maat gemaakte trainingen op het gebied van genderdysforie.

RINO

Bij RINO Zuid en RINO groep worden meerdere keren per jaar geaccrediteerde cursussen over Genderdysforie aangeboden. Ieder met hun eigen accent.

REFERENTIES


"Wij zijn heel blij met de incompany training die Anouk in onze praktijk gegeven heeft over dit maatschappelijk en professioneel actuele en relevante thema. Anouk is een zeer deskundige en inspirerende docent. Ze weet op grondige wijze theorie en praktijk te combineren. Ze zette ons aan het denken én reikte meteen praktisch toepasbare technieken en middelen aan, waarmee we aan de slag zijn gegaan."

UPPP

"Binnen onze organisatie merken we een toename van jongeren met genderdysfore gevoelens en we willen graag meer weten over genderdiversiteit en de samenhang met autisme. Anouk heeft tijdens een in company training haar ervaring, kennis en inzichten met ons gedeeld. Dit heeft ons meer handvatten gegeven in de diagnostiek en ideeën over het vormgeven van behandeling en ondersteuning aan jongeren. Anouk is goed op de hoogte van de recente wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten en kan dit op een prettige en heldere manier delen met anderen.”

GGZ Rivierduinen Jong | Autisme